Ostatní poplatky

službacena s DPH (bez DPH)
Obnovení služby LANaccess po přerušení (*)363 Kč (300 Kč)
Placený výjezd technika400 Kč/h. (330 Kč/h.)
Přepis stávající smlouvy na jiný subjekt363 Kč (300 Kč)
Obnovení služby po přerušení služby
z důvodu nezaplacené faktury
121 Kč (100 Kč)
Vrácení přeplatku převodem na účet klienta20 Kč
  
(*) u typu služeb WIRELESS přerušení není možné.

Ceník je platný od 1.1.2013.